Polisa OC po sprzedaży auta. Co się z nią dzieje?

Ocena artykułu: 
5
Średnia: 4.8 (5 głosy)

Zgodnie z prawem polisa OC jest związana z samochodem.Musimy pamiętać że nowy właściciel samochodu przejmuje ubezpieczenie i związane z nim zobowiązania i obowiązki.Wyjaśniamy co dzieje sie z ubezpieczeniami gdy samochód zostanie sprzedany

Przy zakupie auta skupiamy się głównie na stanie technicznym samochodu i legalności jego dokumentów. W zakupowej gorączce niewiele osób pamięta o kwestiach ubezpieczeń OC i AC.W artykule tłumaczymy jakie według prawa, obowiązki spoczywają na kupującym i sprzedającym samochód.

Gdy kupujemy samochód,co dzieje się z polisą OC?

Zgodnie z prawem polisa OC przechodzi na nabywcę samochodu. Sprzedający nie ma prawa żądać od kupującego by ten wypowiedział taką umowę po to, aby mógł odebrać cześć składki. Oczywiście istniejetaka możliwość , ale jest to już kwestia indywidualnych ustaleń pomiędzy stronami umowy.

Gdy dochodzi do sfinalizowania kupna wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczeniowej przechodzą na nabywcę. Nie trzeba się jednak obawiać, że szkody spowodowane przez kupującego obciążą konto sprzedawcy. Ważne jest, aby w umowie kupna-sprzedaży pojazdu była zaznaczona dokładna data transakcji.

Kupujący ma możliwość zostawić polisę poprzedniego właściciela.

Jeśli kupujacy uważa że warunki obecnego ubezpieczenia OC są korzystne, może pozostać przy starej polisie. Warto jednak sprawdzić, czy sprzedawca nie zalegał z zapłatą choćby jednej raty składki ubezpieczeniowej, ubezpieczyciel będzie żądał jej uregulowania od nabywcy (za okres od dnia przeniesienia własności). Podstawową zmianą w umowie ubezpieczenia OC będzie modyfikacja danych posiadacza pojazdu, pozostałe warunki, w tym okres obowiązywania umowy pozostają bez zmian.

Warto jednak pamiętać, że ubezpieczyciel ma prawo do ponownej kalkulacji należnej składki ubezpieczeniowej. Nie jest to oczywiście regułą, niemniej jednak powinieneś liczyć się z taką sytuacją. Składka może wówczas wzrosnąć, ale i spaść – wszystko zależy od zniżek i zwyżek sprzedawcy i nabywcy.Bardzo ważne jest by pamiętać o tym że polisa która została przejęta nie przedłuża sie automatycznie.

Mamy mozliwość zmiany towarzystwa ubezpieczeniowego

Jeżeli uważamy że obecna cena składki jest za wysoka,zawsze możemy wypowiedzieć polisę ubezpieczeniową i zawrzeć nową na lepszych warunkach. Można to zrobić w każdym momencie trwania umowy – nie obowiązują tu żadne ustawowe terminy.

Jak dokonać wypowiedzenia? To zależy od ubezpieczyciela, ale zwykle wystarczy wysłać faks albo skan e-mailem, a także poprzez osobiste złożenie wypowiedzenia w siedzibie firmy.Możemy też złożyć takie wypowiedzenie polisy OC u agenta ubezpieczeniowego.

Jakie obowiązki ma sprzedajacy

Zgodnie z prawem obowiązkiem sprzedającego jest przekazanie danych nabywcy ubezpieczycielowi z którym zawarł polisę w ciągu 14 dni od sprzedaży auta. Jeśli tego nie zrobi, ubezpieczyciel może np. wystawiać kolejne doroczne polisy lub domagać się opłacenia zaległych składek. W takim przypadku nabywca i sprzedający odpowiadają za takie zaległości solidarnie – zwykle to ubezpieczyciel wybiera, od kogo zażąda zapłaty.

A co z polisą autocasco?

Ubezpieczenie AC inaczej jak OC nie przechodzi automatycznie na nowego właściciela pojazdu. Tylko nieliczne firmy dopuszczają możliwość przeniesienia praw z polisy na nowego właściciela samochodu. Po sprzedaży auta sprzedawca może zgłosić się do ubezpieczyciela po zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres ochrony.

Warto też pamiętać, że nawet jeśli auto ma AC i np. w czasie jazdy próbnej dojdzie do kolizji z winy kierowcy testującego samochód, to właściciel pojazdu nie musi likwidować szkody z tej polisy – może zgłosić się z roszczeniem bezpośrednio do sprawcy.